Omaishoidontuen ja kuljetuspalveluiden oma-arviointi -kyselyt netissä

Oletko miettinyt, oletko oikeutettu omaishoidontukeen tai voisitko saada kuljetuspalvelua? Mahdollisuuksia näihin voi arvioida alustavasti vastaamalla verkossa kyselyyn.

Arvioi verkossa, oletko oikeutettu omaishoidon tukeen:

Uuden "Arvio omaishoitotilanteesta" -kyselyn avulla selviää, oletko oikeutettu omaishoidon tukeen. Arvion lisäksi saat vastaustesi perusteella toimintasuosituksen ja lisätietoja tilanteesi tueksi. Arviointipalvelu on kokeilukäytössä, joten sen kehittämiseksi toivotaan käyttäjien palautetta: kerro mielipiteesi palvelusta kyselyn täyttämisen jälkeen "Jätä palautetta" -painikkeen kautta.

Omaishoidontuesta lisätietoa on kaupungin sivuilla.

Arvioi verkossa, oletko oikeutettu kuljetuspalveluihin:

Uuden "Arvio liikkumisesta kodin ulkopuolella" -kyselyn avulla selviää, onko sinulla edellytyksiä saada vammaispalvelujen kuljetuspalveluja. Arvion lisäksi saat vastaustesi perusteella toimintasuosituksen ja vinkkejä liikkumista tukevista palveluista. Arviointipalvelu on kokeilukäytössä, joten sen kehittämiseksi toivotaan nyt käyttäjien palautetta: palautetta pääset antamaan arviointikyselyn täyttämisen jälkeen "Jätä palautetta" -painikkeen kautta.

Kuljetuspalvelusta lisätietoa on kaupungin sivuilla.