Avun tarjoaminen

Kotitori kiittää yrityksiä, yhteisöjä sekä yksittäisiä ihmisiä tarjotusta avusta ikäihmisten suojelemiseksi.

Pyydämme ilmoittamaan meille auttamisen mahdollisuudesta sähköpostitse:
kotitori@tampereenkotitori.fi. Kuvaa selkeästi ja lyhyesti tuottamasi palvelu, mahdollinen hinnoittelu ja yhteystiedot. Yksityishenkilöiden toivomme tarjoavan apua suoraan naapureille ja omaisille.

Päivitämme jatkuvasti listaa avuntarjoajista ja jaamme toimijoiden käyttöön.

Pyydämme jakamaan tätä tiedotetta.