Tutustu TUTTUnetiin

Kotitorin laitetori kuuluu TUTTUnetiin eli tuotekehittäjän testi- ja tukiverkostoon. Käyttäjälähtöistä kehittämistä voidaan tehdä yhteiskehittelyillä sekä testauksilla ja käyttäjäkokeiluilla.

Tutustu TUTTUnetin sivuilla https://www.tuttunet.fi/kayttajalahtoisen-kehittamisen-tuki.html prosesseihin seuraamalla valitsemiasi polkuja. Poluilta löydät myös erilaisia suunnitelma- ja sopimuspohjia, canvaseita ja lomakkeita, jotka auttavat käytännön kehitystyössä. Liiketoimintapotentiaalia, asiakasymmärryksen luomista, tuotteistamista ja skaalaamista varten on myös omia keinoja ja prosesseja, joilla tuotteista ja palveluista tulee kaupallisesti kannattavia ja menestyviä.

Kotitorin laitetoriin voit tutustua myös Tampereen seudun palveluiden kohdalta https://www.tuttunet.fi/palvelut/palvelut-alueittain.html

Ikäihmisille on soitettu rokotteista huijauspuheluita

Tampereella on tullut esiin muutamia ikäihmisille soitettuja huijaus­pu­heluita. Puheluissa soittaja on tekeytynyt kotihoidon edustajaksi ja tarjonnut ajanva­rausta korona­ro­kot­teelle, joka tultaisiin antamaan ikäihmisen kotiin. Lue lisää kaupungin tiedot­teesta:
Muistathan, että voit aina jutella Kotitorin neuvonnan ammattilaisten kanssa kaikista huolistasi ja kysymyksistäsi kotirokottamiseenkin liittyen. Tavoitat meidät arkisin puh. 03 5656 5700 klo 8-16.30.