Tutustu TUTTUnetiin

Kotitorin laitetori kuuluu TUTTUnetiin eli tuotekehittäjän testi- ja tukiverkostoon. Käyttäjälähtöistä kehittämistä voidaan tehdä yhteiskehittelyillä sekä testauksilla ja käyttäjäkokeiluilla.

Tutustu TUTTUnetin sivuilla https://www.tuttunet.fi/kayttajalahtoisen-kehittamisen-tuki.html prosesseihin seuraamalla valitsemiasi polkuja. Poluilta löydät myös erilaisia suunnitelma- ja sopimuspohjia, canvaseita ja lomakkeita, jotka auttavat käytännön kehitystyössä. Liiketoimintapotentiaalia, asiakasymmärryksen luomista, tuotteistamista ja skaalaamista varten on myös omia keinoja ja prosesseja, joilla tuotteista ja palveluista tulee kaupallisesti kannattavia ja menestyviä.

Kotitorin laitetoriin voit tutustua myös Tampereen seudun palveluiden kohdalta https://www.tuttunet.fi/palvelut/palvelut-alueittain.html