Neuvonta ja palveluohjaus, kotihoito ja kotona selviytymistä tukevat palvelut Tampereella

Kotitorin Testbed-kokeilusta hyviä kokemuksia älyteknologian käytöstä ikäihmisten arjessa

15.4.2021

Tampereen Kotitorilla toteutettiin syksyn ja talven aikana Luonan, Nordic Healthcare Group Oy:n (NHG) ja Tampereen kaupungin yhteistyönä kehitetyn TestBed-toimintamallin kokeilu, jossa testattiin yritysyhteistyönä älykästä hyvinvointiteknologiaa . . .

Lue lisää

Tutustu TUTTUnetiin

23.3.2021

Kotitorin laitetori kuuluu TUTTUnetiin eli tuotekehittäjän testi- ja tukiverkostoon. Käyttäjälähtöistä kehittämistä voidaan tehdä yhteiskehittelyillä sekä testauksilla ja käyttäjäkokeiluilla.

Tutustu TUTTUnetin sivuilla https://www.tuttunet.fi/kayttajalahtoisen-kehittamisen-tuki.html prosesseihin seuraamalla valitsemiasi polkuja. . . .

Lue lisää

Kevään kuulolähipalveluiden peruuntuminen

4.3.2021

Kevään kuulolähipalvelut Kotitorilla (24.3., 28.4., ja 26.5.) valitettavasti peruuntuvat heikentyneen koronatilanteen vuoksi.

Lue lisää

Ikäihmisille on soitettu rokotteista huijauspuheluita

1.3.2021

Tampereella on tullut esiin muutamia ikäihmisille soitettuja huijaus­pu­heluita. Puheluissa soittaja on tekeytynyt kotihoidon edustajaksi ja tarjonnut ajanva­rausta korona­ro­kot­teelle, joka tultaisiin antamaan ikäihmisen kotiin. Lue lisää . . .

Lue lisää

Kuulolä­hi­palvelu Kotitorilla kevät 2021

13.1.2021

Kuulolä­hi­palvelun palvelut jatkuvat taas keväällä. Seuraamme vallitsevaa koronatilannetta ja ohjeistuksia, tapahtumien peruuntuminen on mahdollista.

Tampereen Kuuloyh­distys ry:n koulutetut vapaaeh­toiset:

  • opastavat kuulokojeen ja apuväli­neiden käytössä
  • neuvovat kuulon­huoltoon liittyvissä kysymyksissä
  • avustavat . . .
    Lue lisää