Tampereen Kotitorin välittämät kotona asumista tukevat palvelut

Kotitori auttaa löytämään mm. seuraavia kotiarkea helpottavia palveluita:

Kuuntele

Turvapalvelu

turvapalvelu-asennus-2x1

Turvapalvelu on kotihoidon tukipalvelu, jonka tavoitteena on mahdollistaa ja tukea asiakkaiden itsenäistä selviytymistä omassa kodissaan sekä parantaa asiakkaan turvallisuutta ympäri vuorokauden. Ikääntyvän henkilön turvallisuuden ja elämänhallinnan tunnetta vahvistetaan ja mahdollistetaan näin itsenäisen kotona selviytyminen pidempään.

Turvapalvelussa asiakkaan kotiin asennetaan ns. turvapuhelin. Hätätilanteessa asiakas painaa turvarannekkeessa olevaa hälytyspainiketta ja saa näin yhteyden turva-auttajaan ympäri vuorokauden. Tarvittaessa turva-auttaja tulee asiakkaan kotiin välittömästi.

Palvelu sisältää laitteiden säännöllisen huollon siten, että asiakkaille asennetaan ja heillä on jatkuvasti käytössään toimiva ja tarkistettu turvapalvelulaitteisto. Asiakkaan rikkoutuneet turvalaitteet korjataan tai vaihdetaan toimivaan laitteeseen ilman erilliskorvausta.

Turvapalvelu sisältää lisäksi perusturvalaitteistoa yksilöllisten asiakastarpeiden mukaan täydentävää tekniikkaa ja lisälaitteita. Yksilöllisten asiakastarpeiden perusteella järjestettäviä lisälaitteita voivat olla mm. erilaiset hälyttävät turvalaitteet. Tällaisia turvalaitteita voivat olla mm. häkävaroitin, liesivahti, lattialle valuneesta vedestä ilmoittava vuotovahti, asiakkaan kulkua seuraava ovivahti tai lääkkeenottamista helpottava lääkekello.

Siivouspalvelu

siivouspalvelub-2x1

Siivouspalvelu turvaa asiakkaalle mahdollisuuden asua laadukkaasti omassa kodissaan silloinkin, kun asiakas on alentuneen toimintakyvyn vuoksi kykenemätön itse huolehtimaan siivouksesta. Palvelulla tarkoitetaan kuukausittaista perussiivousta. Tätä täydentäviä, erikseen tilattavia palveluita ovat ikkunoiden ja parvekelasien sekä saunan pesu.

Palvelussa kiinnitetään huomiota toiminnan jatkuvuuteen ja ennakoitavuuteen ja asiakassuhteessa varmuuteen ja turvallisuuteen. Asiakkaan luona käy pääsääntöisesti sama työntekijä.

Palvelussa noudatetaan asiakaslähtöisyyden, ammatillisuuden, ystävällisyyden, vastuullisuuden, luottamuksellisuuden ja kunnioittavuuden mukaisia arvoja.

Asiakaslähtöisyys tarkoittaa palvelusopimuksen puitteissa kohtuullista joustavuutta asiakkaan yksilöllisiin toiveisiin. Ammatillisuus tarkoittaa osaavan siivouksen ja tehokkuuden yhdistämistä ystävälliseen suhtautumiseen asiakkaaseen. Vastuullisuus tarkoittaa mm. sitä, että asiakkaan omaiselle / omahoitajalle ilmoitetaan, jos huomataan ikäihmisen tilanteessa muutoksia. Luottamuksellisuus tarkoittaa asiakastietojen ja asiakkaan omaisuuden osalta lain ja kotihoidon ohjeiden noudattamista.

Ateriapalvelu

ateriapalvelu-2x1

Ateriapalvelulla tarkoitetaan valmista ateriaa, joka sisältää kotiinkuljetuksen.

Ateriapalvelun tavoitteena on tukea ikäihmisen kotona asumista ja itsenäisyyttä mahdollisimman pitkään varmistamalla hyvä ravitsemuksellinen yleistila yksilöllisen ruokavalion mukaan. Hyvä päivittäinen ravitsemus tyydyttää ikäihmisen elimistön ravinnontarpeen ja auttaa siten ylläpitämään toimintakykyä ja vireyttä sekä vaikuttaa välillisesti elämänlaatuun. Monien sairauksien hoidossa ravitsemuksella on keskeinen

Kauppapalvelu

koti-toimitus-2x1

Kauppapalvelu turvaa asiakkaalle mahdollisuuden asua laadukkaasti omassa kodissaan silloinkin, kun asiakas on alentuneen toimintakyvyn vuoksi kykenemätön itse hoitamaan ruokaostoksiaan. Asiakkaille tarjottavan kauppapalvelun tavoitteena on taata kohderyhmän tarpeet täyttävä, monipuolinen ruoka- ja päivittäistarvikkeiden valikoima, kilpailukykyiset hinnat sekä tilaamisen helppous, joustavuus ja nopeus.

Kauppapalvelu sisältää ruokatilausten vastaanoton, tavaroiden keräilyn ja kuljetuksen asiakkaille tarvittaessa kaappiin, jääkaappiin tai pakastimeen. Tyypillisesti yksi toimitus sisältää 1–2 kassia ruoka- ja päivittäistarvikkeita, keräilyn ja kuljetuksen. Toimituskertoja on kahdesti viikossa asiakasta kohden. Ostosten toimitusaika asiakkaalle on klo 8–16.

Apuvälinepalvelut

apuvaline-2x1

Kotitorin lisäksi voit tiedustella apuvälinepalveluista ja omatoimisuutta tukevista asunnon muutostöistä suoraan esim. seuraavilta palveluntuottajilta:

Respecta Oy
www.respecta.fi
Kelloportinkatu 1 D, pohjakerros
33100 Tampere
Myymälä 040 3488 522
asiakaspalvelu.tampere(at)respecta.fi

Apukauppa
www.apukauppa.fi
Ranta-Hyrkkäläntie 5
37500 Lempäälä
+358 40 5549 788
info(at)apukauppa.fi

Muita palveluita

muut-palvelut-2x1

Lisäksi tarjoamme muita palveluita, lue lisää palvelukuvauksesta. Autamme sinua löytämään muitakin palveluita.

Ota yhteys!

Ota yhteys, soita, asioi sähköisesti tai käy Kotitorilla