Kotitori tarjoaa neuvontaa ja palveluoh­jausta ikäihmisille sekä heidän omaisilleen.

Hyvä elämä ikäihmiselle kotona. Kotitori tarjoaa neuvontaa ja palveluohjausta ikäihmisille sekä heidän omaisilleen.

Kotitorilta saat helposti tietoa yksityisistä, julkisista ja kolmannen sektorin palveluista sekä hyvinvointiteknologiasta tueksi kotiin. Toimimme asiakas­läh­töisesti ja ratkai­su­kes­kei­sesti.

Kotitori palvelee puhelimitse, sähköisesti ja Kotitorin palvelu­pis­teellä Tampereen keskustassa. Neuvomme myös ikäihmisen parissa toimivia ammatti­laisia. Neuvonta on maksutonta.

Kuuntele

Kotitori tarjoaa ammattitaitoista ja yksilöllistä ikäihmisten kotona asumista tukevaa neuvontaa ja ohjausta sekä palvelutarpeen arviointia Tampereella ja Orivedellä.

Palvelua tarjotaan asiakas­pal­ve­lu­pis­teessä, puhelimitse ja sähköisesti netin välityksellä. Palvelumme tavoitteena on tukea ikäihmisten omatoimista elämää ja auttaa heitä mahdol­li­simman hyvin löytämään omia tarpeitaan vastaavat palvelut.

Ota yhteys, soita, asioi sähköisesti tai käy Kotitorilla