Ilmoituksenvaraiset yksityiset sosiaalipalvelut Tampereella

Sosiaalipalveluiden rekisteri-ilmoitus

Kotipalvelujen tukipalvelut ja niihin verrannolliset palvelut

Ilmoituksenvaraisia sosiaalipalvelujen tukipalveluja ovat muun muassa ateria-, vaatehuolto-, kylvetys-, siivous-, kuljetus-, saattaja- ja sosiaalista kanssakäymistä edistävät palvelut sekä muut palvelut, joita asiakas voi tarvita suoriutuakseen päivittäiseen elämäänsä kuuluvista toimista. Perustuen lakiin yksityisistä sosiaalipalveluista  (922/2011) edellä mainittujen sosiaalipalvelujen tuottajan tulee tehdä kirjallinen ilmoitus ennen toiminnan aloittamista, olennaista muuttamista tai lopettamista sille kunnan toimielimelle, jonka alueella palveluja tuotetaan. Muiden kuin edellä mainittujen tukipalvelujen rekisteröinnin hoitaa edelleen Tampereen kaupunki, joka antaa lausunnon Aluehallintoviranomaista varten.

Tampereella toimivat yritykset toimittavat huolellisesti ja kaikilta osin täytetyn ilmoituslomakkeen liitteineen Tampereen Kotitorille.

Ilmoitus sosiaalipalvelujen tukipalvelutoiminnasta tehdään lomakkeella Ilmoitus yksityisten sosiaalipalveluiden tuottamisesta.

Ilmoituksen mukana edellytetään toimitettavaksi kuusi (6) eri liitettä, joiden kuvaukset ja ohjeet löytyvät alta.

Kotitori käsittelee ja tarkistaa ilmoituksen sekä lähettää sen Tampereen kaupungille tukipalvelutuottajarekisteriin tehtävää merkintää varten. Kaupunki ilmoittaa hyväksytyn ilmoituksen rekisteröintipäätöksen yrittäjälle. Lisätietoja ilmoituksen tekemisessä saat Tampereen Kotitorilta:

Liitetiedostojen kuvaukset ja ohjeet

Tukipalvelujen rekisteröinnin ohje:

Linkki pdf-ohjeeseen

Ilmoituksen mukaan toimitettava seuraavat liitteet:

Kaupparekisteriote

Jäljennös yhtiösopimuksesta, yhtiöjärjestyksestä tai säännöistä

Toimintasuunnitelma
Toimintasuunnitelmasta tulee ilmetä toiminnan sisältö ja sen suunniteltu laajuus sekä alihankkijat. Suunnitelman tulee sisältää henkilöstösuunnitelma ja –rakenne. Suunnitelmassa tulee antaa selvitys asiakasryhmistä, miten asiakkaan kanssa laaditaan sopimus ja palvelusuunnitelma sekä mitä niihin kirjataan.

Omavalvontasuunnitelma
Omavalvontasuunnitelman tekemiseen löytyy ohjeet ja lomake täältä.

Jäljennös palvelujen vastuuhenkilön tutkintotodistuksesta/todistuksista ja selvitys työkokemuksesta
Liitä ilmoitukseen mukaan jäljennös tutkintotodistuksesta/todistuksista sähköisessä muodossa (esim. skannattuna .pdf tai .tiff-tiedostoksi). Selvitys työkokemuksesta voi olla vapaamuotoinen kuvaus.

EU:n yleinen tietosuoja-asetus, tietosuojaseloste
 Yleisistä vaatimuksista tietosuojaan liittyen sekä rekisteriselosteen tekemisestä saa lisätietoa tietosuojavaltuutetun toimistosta.

Lomake rekisteriselosteen tekemiseen löytyy täältä.